CERTIFIKÁTY

Jsme držitelem certifikátů kvality ISO 22000 a HACCP.

Norma ISO 22000 je mezinárodně schválený a uznávaný standard, který specifikuje požadavky na organizace, aby byla zajištěna bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci.

Systém kritických bodů HACCP (Hazard analysis and critical control points) zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti potravin a k zamezení jejího vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty. Systém kritických bodů je zaměřen na bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny, přes přepravu až po prodej.

PŘÍNOS PRO VÁS:

  • plníme požadavky nejnáročnějších zákazníků – obchodních řetězců a nadnárodních společností
  • poskytujeme vysokou kvalitu logistických služeb v přepravě potravinářských produktů
  • garantujeme stálost přepravního procesu, která je pravidelně kontrolována a potvrzena nezávislou certifikační autoritou
  • jsme důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, veřejnost i státní kontrolní orgány
  • kompatibilita systému kritických bodů s praxí v zemích EU jde nad rámec požadavků národní legislativy
  • optimalizací nákladů snižujeme ceny pro naše klienty.